Rezeda Néptánccsoport ( Volkstanz) Frankfurt

Magyar néptánc és népzene támogatók egyesülete

Rezeda néptánc Volkstanz csoport 2018 Jahrhunderthalle Frankfurt neptanc együttes elöadasa
 • A Frankfurti Magyar Katolikus Egyházközség és a 84. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat tagjainak kezdeményezésére Frankfurtban 1981-ben megalakult Rezeda néptáncegyüttes 40 éves történelme alatt mindig is meghatározó szerepet kapott az itt élő magyarság mindennapjaiban, valamint a magyar hagyományok megőrzésében Hessen tartományban, Németországban.
 • A Rezeda néptáncegyüttes jelenleg közhasznú egyesületként működik.
folkkocsma-volkstanzhaus

Folkkocsma es Gyermektánzház Frankfurtban, 2021. November. 6.

Volkstanz Néptáncoktatas a Nmetországi Rezeda tanccsoportban

A kezdetek – magyar néptánc / Volkstanz Németországban

 • Kezdetben elsősorban a magyar táncházakban előforduló szabad táncokon volt a hangsúly, időközben ez áthelyeződött a Kárpát-medence különböző vidékeinek eredeti magyar néptáncainak elsajátítására és színpadon előadható néptánc koreográfiákat tanulására.
 • Több évtizedes fennállásunk alatt számos magyar vidék  néptáncát állítottuk színpadra, fellépéseinket nemcsak szűkebb pátriánkban, Hessen tartományban, hanem  Németország számos más pontján élvezhette a közönség.
Legényes csoport Kalotaszegi táncosai Volkstanz - néptánc eggyüttes
 • Jelenünk
 • A Rezeda Néptánccsoport számára a néptánc nemcsak anyanyelvi kultúrát jelent, hanem közösséget formál. ahol a táncosokat szoros baráti kötelékek kapcsolják egymáshoz.
 •  Számunkra a néptánc nem csupán hasznos időtöltés, hanem sokkal több annál: életforma, barátság, szórakozás, szórakoztatás, egyszóval igazi értékteremtő erő.
 • A heti két alkalommal az esti órákban tartott próbáinkat jó hangulat jellemzi, a tánctanuláson, ill. gyakorláson túl baráti beszélgetések, eszmecserék, kis ünneplések ugyanúgy részei a találkozásainknak, mint a komoly munka.
 • Rendszeresen szervezünk néptánc oktatásokat, amelyeket az adott tájegységről érkező, táncaikat, zenéjüket jól ismerő, arra szakosodott adatközlő néptáncoktatók  tartanak.
Néptánz Volkstanz fellépés Frankfurt magyarbál 2018 Februar 27.
 • Jó kapcsolatot ápolunk más Nyugat-Európai néptánccsoportokkal is.
 • Fellépéseinkkel szívesen részt veszünk különböző rendezvényeken: nemzetközi fesztiválokon, születésnapi ünnepségeken, esküvőkön, különböző idény jellegű ünnepségeken iskolákban, óvodákban, idősek otthonában, stb., örömmel mutatjuk be eredeti szép magyar néptáncainkat és színes népviseleteinket.
 • Eseménynaptárunkból nem hiányozhat az évenként megrendezésre kerülő Hesseni Tartományi Napok (Hessentag) és a Frankfurti Magyar Bál, ahol néptánc előadásunkkal színesítjük a kulturális műsort.
 • A hagyományápolás, a tánc és mozgás szeretete, öröme mellett a közös programok és a baráti közösség jó hangulata is jelentős vonzerőt jelent tagjaink számára.
 • Volkstanz in Frankfurt/Main
 • Minden érdeklődőt, csatlakozni vágyót – kezdőt és haladót - szeretettel hívunk és várunk próbáinkra és egyéb rendezvényeinkre.