Magyar Néptánc és Népzene támogatók egyesülete Németországban

Madocsai Tancok

Egyesületünk fő célja a magyar néptánc, népzene és a népviseletek bemutatása és népszerűsítése Németországban.

néptancos csoprort
 • Hagyományos magyar táncház és gyerektáncház szervezése
 • Rendezvényeken, fesztiválokon történő fellépések
 • Az ősmagyarok táncairól nagyon keveset tudunk. Arra azonban következtethetünk, hogy táncaik vallási eredetűek voltak.
 • Az ősmagyarok vallása rokon volt etnikai rokonaik, a bolgárok, törökök és kazárok vallásával.
 • Ez magában foglalta a lélekbe vetett hitet - amelynek fő tanítása az ősök imádata körül összpontosult.
 • Hitük szerint az ősök varázsereje védte meg az utódokat.
 • Másrészt, ha az ősök lelkét nem békítették meg, betegség, dögvész vagy elemi veszedelem fenyegette a leszármazottaikat.
 • Az ősök imádata temetési szertartásokat és lakomákat is követelt a halottak tiszteletére.
 • Ezek bizonyos szertartások elvégzéséből álltak, amelyekkel kapcsolatban szokás volt a haláltáncot táncolni.
 • A halotti tor és a haláltánc szokása az ősmagyaroknál annyira szerves része lett az őstiszteletnek, hogy utódaik a kereszténység térhódítása után még évszázadokon át nyilvánosan vagy titokban végezték ezeket a szertartásokat.
 • Nem tudjuk, hogy a haláltáncot az ősmagyarok hogyan adták elő, de valószínű, hogy a harci tánc jelentős szerepet játszott benne, különösen akkor, amikor egy hős temetését ünnepelték.
 • Az ősmagyarok papjai a táltosok voltak, akik nagy tudással és bölcsességgel rendelkeztek. Szent kutaknál, forrásoknál, szent fáknál és kövekből épített oltárokon áldoztak.
 • Ezeket a szertartásokat mágikus mondókák éneklése és dobolás kísérte.
 • Áldozati állatként ökröket és juhokat használtak, és nagy ünnepnapokon egy fehér lovat áldoztak fel és fogyasztottak el az áldozati szertartást követő lakomán.
 • Ezt az ünnepet Áldomásnak nevezték, és az ősök hőstetteinek dicsőítése követte, akiknek tiszteletére táncokat adtak elő. Ezeken az alkalmakon harci táncokat is előadtak.
 • Ezek a hangszerek szolgáltatták táncaik zenéjét, és adtak nekik egy olyan ritmust, amely megfelelt etnikai jellegüknek.
 • E hangszerek közül feltételezhetően a dob a legősibb. Vallási szertartásokon használták a vallási extázis állapotának előidézésére.
 • Az ősmagyarok kedvelt hangszere volt a duda, amelyből az idők folyamán kialakult a tárogató és a hegedű, amely tánczenénkben a legkiemelkedőbb szerepet játszott.
 • Őshazájukban az ősmagyarok maguk készítették és használták hangszereiket.
 • BASARABIEN

 • Az ősmagyarok táncaira vonatkozó összes adatunk egy korabeli leírás a szentgáli portyázásukról.
 • Eckehard szerzetes (980-1060) krónikája szerint a magyarok az Áldomás után a szentgalleni kolostorban összegyűltek, táncoltak és vad sportban birkóztak vezetőik előtt. Birkózás alatt egyfajta fegyverrel a kézben előadott harci táncot értett.
 • A magyarok mindig zene és ének kíséretében táncoltak, következésképpen feltételeznünk kell, hogy az ősmagyarok birtokában voltak olyan daloknak, amelyek a táncuk ritmusát adták.
 • Ezeket a dalokat azonban "pogány" jellegük miatt a kereszténység bevezetésekor teljesen betiltották, és mára elveszetté váltak.
 • A történelem által igazolt tény, hogy a magyarok, amikor a Kárpát-medencébe érkeztek, három hangszert hoztak magukkal, a dobot, a furulyát és a hegedűt.