Rezeda Magyar Néptánccsoport ( Volkstanz) Frankfurt

Magyar néptánc és népzene támogatók egyesülete

magyar néptánc fellepes Jahthunderthalle Frankfurt
 • A Frankfurti Magyar Katolikus Egyházközség és a 84. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat tagjainak kezdeményezésére Frankfurtban 1981-ben megalakult Rezeda néptáncegyüttes 40 éves történelme alatt mindig is meghatározó szerepet kapott az itt élő magyarság mindennapjaiban, valamint a magyar hagyományok megőrzésében Hessen tartományban, Németországban.
 • A Rezeda Magyar néptáncegyüttes Volkstanz Gruppe jelenleg közhasznú egyesületként működik.
Népitáncos lányok Németországban

A kezdetek – magyar néptánc / Volkstanz Németországban

Kezdetben elsősorban a magyar táncházakban előforduló szabad táncokon volt a hangsúly, időközben ez áthelyeződött a Kárpát-medence különböző vidékeinek eredeti magyar néptáncainak elsajátítására és színpadon előadható néptánc koreográfiákat tanulására.
szentbenedeki tancok
 • Rezeda Magyar Néptánccsoport számára a néptánc nemcsak anyanyelvi kultúrát jelent, hanem közösséget formál. ahol a táncosokat szoros baráti kötelékek kapcsolják egymáshoz.
 • Számunkra a néptánc nem csupán hasznos időtöltés, hanem sokkal több annál: életforma, barátság, szórakozás, szórakoztatás, egyszóval igazi értékteremtő erő.
 • A heti két alkalommal az esti órákban tartott próbáinkat jó hangulat jellemzi, a tánctanuláson, ill. gyakorláson túl baráti beszélgetések, eszmecserék, kis ünneplések ugyanúgy részei a találkozásainknak, mint a komoly munka.
 • Rendszeresen szervezünk néptánc oktatásokat, amelyeket az adott tájegységről érkező, táncaikat, zenéjüket jól ismerő, arra szakosodott adatközlő néptáncoktatók  tartanak.
Kalotaszegi burschentanz
 • Fellépéseinkkel szívesen részt veszünk különböző rendezvényeken: nemzetközi fesztiválokon, születésnapi ünnepségeken, esküvőkön, különböző idény jellegű ünnepségeken iskolákban, óvodákban, idősek otthonában, stb., örömmel mutatjuk be eredeti szép magyar néptáncainkat és színes népviseleteinket.
 • Eseménynaptárunkból nem hiányozhat az évenként megrendezésre kerülő Hesseni Tartományi Napok (Hessentag) és a Frankfurti Magyar Bál, ahol néptánc előadásunkkal színesítjük a kulturális műsort.

Magyar Néptánceggyüttes

 • A hagyományápolás, a tánc és mozgás? szeretete, öröme mellett a közös programok és a baráti közösség jó hangulata is jelentős vonzerőt jelent tagjaink számára.
 • Volkstanz in Frankfurt/Main?
 • Minden érdeklődőt, csatlakozni vágyót – kezdőt és haladót - szeretettel hívunk és várunk próbáinkra és egyéb rendezvényeinkre.
Több évtizedes fennállásunk alatt számos magyar vidék  néptáncát állítottuk színpadra, fellépéseinket nemcsak szűkebb pátriánkban, Hessen tartományban, hanem  Németország számos más pontján élvezhette a közönség.

Der Folkloretanz

Jó kapcsolatot ápolunk más Nyugat-Európai néptánccsoportokkal is.
tanzproba-tancosok