Táncaink

Együttesünk számos magyar táncdialektussal foglalkozik aktívan. Kiemelkedő szerepet kapnak próbáinkon a táncházi táncok: a mezőségi és a kalotaszegi táncdialektusok táncai, a széki táncok. 

Tematikus táncoktatásainkon az elmúlt években foglalkoztunk emellett vajdaszentiványi, szászcsávási, kükülőmenti, magyarbődi tancokkal, ill. az adott tájegységek zenéivel, énekeivel.

  • Próbáink programjához ugyanúgy hozzátartozik a már meglévő koreográfiáink rendszeres gyakorlása, ill. finomítása, mint újabb koreográfiák tanulása, emellett a szabadtánc is állandó része mindennapjainknak. 
  • Fontos számunkra, hogy tagjaink tánctudását biztos alapokra helyezzük, egyéni tudásukat, figurakeszletüket gyarapítsuk.
  • Mindemellett a mindenkori új táncosok betanítását is alapvető fontosságúnak tartjuk.
  • Jelenlegi koreográfia-repertoárunkban az alábbi táncdialektusok szerepelnek:
  • Szatmári táncok (Tyukod)
  • Kalotaszegi táncok  (Nádasmente)
  • Szilágysági táncok (Bogdánd)
  • Küküllőmenti táncok (Magyarszentbenedek)
  • Sárközi táncok (Madocsa, Decs)
  • Nyárádmenti táncok (Jobbágytelke)