Skip to main content
Néptánzkoreografia

Tánccsoportunkba korhatár nélkül várjuk gyakorlott, vagy akár kezdő táncosok jelentkezését.

Szilagysagi Tancok
Tagjaink között vannak diákok, Németországban dolgozók, itt született, ill. határontúli (erdélyi, felvidéki, délvidéki) magyarok, az élet minden területén tevékeny, a magyar néptáncot, népzenét, népi kultúrát szerető lányok-asszonyok ill. legények.
Táncfellepes Rüdesheim
  • Táncpróbáinkat hosszú néptáncos múlttal rendelkező, Magyarországról érkezett oktató vezetésével heti rendszerességgel tartjuk.
  • Ezen felül rendszeresen szervezünk hétvégi néptánc oktatásokat, amelyeken egy-egy meghatározott tájegység táncának megismerése, megtanulása a cél. 
  • Ezeket a kétnapos tancszemináriumokat az arra szakosodott oktatók vagy az adott tájegységről érkező úgynevezett adatközlők tartják.
  • Repertoárunk alapjai a magyar táncházmozgalom táncai, azaz az úgynevezett táncházi táncok (széki, kalotaszegi, mezőségi, stb.).

Rezeda

Fellepes Magyarbal

A táncházi táncokon kívül színpadon előadható néptánc ( Volkstanz) koreográfiákkal is foglalkozunk, amelyeket különböző rendezvényeken (nemzetközi fesztiválokon, idény jellegű ünnepségeken iskolákban, óvodákban, helyi idősek otthonai által szervezett eseményeken, születésnapi ünnepségeken, esküvőkön, valamint az évenként megrendezett Hesseni Tartományi Napokon (Hessentag) és a Frankfurti Magyar Bálon adunk elő.

Gyerektanchaz In Hausen
Minden érdeklődőt, csatlakozni vágyót – kezdőt és haladót - szeretettel hívunk és várunk próbáinkra és egyéb rendezvényeinkre.

A kezdet 1984

Tánckultúra / Volkstanz Magyarországon?

A Kárpát-medence egész területén öt alapvető hagyományos tánctípus található: körtáncok (karikázó); ugrós táncok (ugrós); férfitáncok (legényes); lassú és gyors páros táncok (csárdás); valamint botoló táncok (botoló), amelyek a fegyvertáncok maradványai.

Az öt alaptánctípus mindegyike a földrajzi régiótól függően változik. Például a Duna és a Tisza vidékén található táncok általában egyszerűbbek és könnyedebbek, mint az erdélyi (romániai) összetettebb táncok.

A szólótáncok és a páros táncok jellemzően szabadformájúak, ami azt jelenti, hogy számtalan lehetőség van az egyéni improvizációra.

Ez a jellegzetesség különbözteti meg a magyar tánckultúrát a nyugat-európai és a balkáni tánckultúrától, és ez magyarázza annak mérhetetlen gazdagságát.

Férfi szólótáncokat technikai virtuozitás és gazdag motívumrepertoár jellemzi, amely kifejezi a táncos egyéniségét.

VOLKSTANZ MOLDAWIEN

A páros táncokban a táncosok sokféle elemre támaszkodhatnak, néha tetszőleges sorrendben, mint például a külön formációban való tánc, a férfi virtuóz szólója, a szerelmes kergetőzés, a zárt páros pörgés, a lassú járás, amelyet bonyolult lábminták követnek, a nő örvénylése a férfi karja alatt.